ZATOLMIN

Zatolmin (258m) je vas v občini Tolmin. Gručasto naselje z več zaselki leži v srednji soški dolini, nad dolino rečice Tolminke, na gruščastem vznožju Vodil vrha (1053m) južno od vasi se vzpenja Kozlov rob (426m).V bližini vaškega jedra sta na vzhodu zaselka Ralne in Loče, zaselka Javorca in Zastena sta bolj oddaljena. Ležita na pobočjih na desni strani Tolminke. V Zatolminu se odcepi cesta v Polog, ledeniško dolino Tolminke. V opuščenih naseljih Polog in Javorca sta zdaj planini. Zatolminci imajo še planine ( Mederje, Sleme, Laskaseč, Črče, Zagrmuč….).V vasi prevladujejo nadstropne primorske hiše z latniki za vinsko trto. Na terasastem terenu pod vasjo so travniki in njive. Ne daleč od vasi so tolminska korita. V njih je najjužnejši in najnižji ležeči vstop v območje Triglavskega narodnega parka. V Tolminskih koritih je termalni izvir, katerega voda ima 22 celzija. V Pologu je ena največjih kraških jam pri nas, Pološka jama. V Pologu si lahko ogledamo razne naravne pojave ki so globoko zarezali v naravo ter ostaline utrdb iz medvojnega obdobja. Cerkev svetega Petra in Pavla v Ralnah je sezidana po zgledu italijanskih renesančnih cerkva zgrajena leta 1710. V Javorci je postavljena lesena cerkev v spomin na padle Avstro ogrske vojake v prvi svetovni vojni.

Prebivalci po letih

0
leto 1869
0
leto 1900
0
leto 1931
0
leto 1961
0
leto 1971
0
leto 1981
0
leto 1991
0
leto 2002
0 +
leto 2019

Zanimivosti:

Muzej Mrzli vrh

Cerkev Javorca

Tolminska korita

Zatolminske planine

Polog

Muzej na prostem Mrzli vrh

Ruševine gradu Kozlov Rob

Cerkev Sv. Petra in Pavla