Značke Prva Svetovna Vojna

Značke prva svetovna vojna, značke soška fronta, značke Avstro Ogrski imperij. Pri nas najdete največjo zbirko iz naštetih obdobij. Poleg značk imamo tudi zajetno količino ostalih predmetov. Muzej mrzli vrh Zatolmin.

Ena od posebnosti avstro-ogrskih vojakov na fronti 1. svetovne vojne so bile značke ( avstro ogrski imperij ), ki so jih ob inicialkah vladarjev nosili na kapah. Značke prva svetovna vojna. S prodajanjem znakov vojaških enot in domačih krajev je oblast polnila blagajno.

Na kapi uniforme avstro-ogrskega vojaka sta bili obvezno kratici vladarja Franca Jožefa (FJI) in nato njegovega naslednika cesarja Karla (K). Vsi pa so si radi nadeli tudi znake vojaških enot in krajev, v katerih so se bojevali. Značke prva svetovna vojna. Izdelovale so jih znane medaljerske delavnice, oblikovalci in kiparji. Izdelani so bili iz železne, medeninaste in bakrene pločevine, pogosto pridobljene iz ostankov granat.

Vojakom so se značke ( soška fronta )običajno prodajali in s tem zbrani denar je bil namenjen državni blagajni in v dobrodelne namene. Dolgotrajna vojna je udarila po avstro-ogrskem gospodarstvu, ki je postalo popolnoma podrejeno potrebam vojske. Zaradi bojevanja na več frontah in opremljanja množičnih čet je začelo počasi zmanjkovati surovin. To se je seveda poznalo tudi na značkah. Značke prva svetovna vojna

Od znakov, ki so jih nosili slovenski vojaki v 1. svetovni vojni, je še posebej pomemben značka ( prva svetovna vojna )  znak Soške armade »Isonzo armee«. Nadeli so si ga vojaki 5. avstro-ogrske armade, ki je na soškem bojišču pod poveljstvom Svetozarja Boroevića von Bojne branila bojno črto južno od Krna.

Značke prva svetovna vojna

Izdelali so ga v več različicah, prikazuje pa vojake, ki s puškami in kamenjem branijo ozemlje, v njihovem ozadju se bohotijo Julijske Alpe, v dolini lahko prepoznamo reko Sočo in v naselju slutimo silhueto Gorice.  ( značke 1. svetovna vojna ) Na vrhu znaka je letalo in ob njem oblački eksplozij. Najpogosteje je na teh znakih letnica 1915, ki je poudarjena s hrastovo in lovorjevo vejico med avstrijskim in ogrskim grbom.

Znak je bil narejen tudi v obliki spominske plakete, ki je imela na hrbtni strani portret generala Svetozarja Boroevića von Bojne. Podeljevali so jo častnikom za zasluge in v spomin na udeležbo v bojih na soškem bojišču